عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشانشرکت گلاب و عرقیات گیاهی بهارستان 
این شرکت در سال 1385 در جهت تولید عرقیات گیاهی شروع به فعالیت نمود که در طی پیمودن نزدیک به یک ده توانسته در زمینه تولید  گلاب قمصر و یا گلاب کاشان در بین دیگر رقبا حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد . 
گلاب قمصر داری خواص بسیار زیادی می باشد که از جمله مهمترین آن می توان به آرامش بخش بودن آن اشاره نمود . گلاب قمصر با نام گلاب کاشان هم در بازار شناخته می شود که معروف ترین نوع گلاب در کشور می باشد .

گلاب کاشان

 از دیر باز گلاب قمصر جزو بهترین عرقیات گیاهی موجود در بازار بوده و هست و میدان رقابت را از دیگر گلاب های موجود ربوده است گلاب قمصر یا همان گلاب کاشان از عطر و بوی بسیار بالای بر خوردار است به طوری که از فاصله ی چند متر می توان بوی ان را به راحتی استشمام کرد و قابل توجه این که یکی از محمترین خواص گلاب این است که اثر ارامش بخشی فراوانی دارد .

گلاب کاشان  ،عرقیات گیاهی