عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشان

چرا عرق رازیانه برای زن ها لازم است؟
🌻چرا عرق رازیانه برای زن ها لازم است؟🌻
🌷 برای سرد مزاجی زنان بسیار موثر است .
🌲 عرق رازیانه باعث نازک شدن و کاهش موهای_زائد میشود
🌷 در درمان افسردگی زنان و دوشیزگان بسیار موثر است .
🌲 باعث طراوت و رفع چروک پوست زنان میشود .
🌷 #شیر_مادران شیرده را بیشتر میکند .
🌲 #ضد_نفخ  قوی بوده و برای تنگی نفس مفید است .
🌷 از داروهای اساسی برای تقویت_تخمدان – کمک به درمان نازایی – و از بین برنده ی کیست تخمدان میباشد .
🌲 قاعده آور می باشد و در تنظیم_قاعدگی بی نظیر است
🌷 یائسگی زود رس را عقب می اندازد.
تاریخ ثبت : 1395/12/01