عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشان

داروهای گیاهی یا شیمیایی

تفاوت بین داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی

برای همگان این یک سوال است که تفاوت بین داروهای گیاهی و شیمیایی چیست و کدام یک بر دیگری ترجیح و برتری دارند و یا این که چرا داروهای شیمیایی و طرز استعمال آنها این همه هشدار وجود دارد؟

برای اطلاع از تفاوت این دو دسته دارو باید ساختار ترکیبی آنها را با یکدیگر مقایسه کرد . داروهای شیمیایی که به آنها داروهای مصنوعی یا سنتزی نیز گفته میشود دارای تعدادا معدودی ماده هستند. در بسیاری از داروهای شیمیایی تنها یک ماده موثر وجود دارد و برای ساخت قرص ، قطره ، کپسول ، شربت و اَشکال دیگر آنها ، از چند ماده شیمیای دیگر کمک گرفته میشودو این مواد نقش پر کننده ، چسباننده ،رقیق کننده ، بازکننده و روکش دهنده را به عهده دارند . در واقع بسیاری از عوارض دارو ها نیز مربوط همین مواد کمکی است .

این دارو ها دارای اثرات قوی و سریع هستند و در عین حال دارای عوارض جانبی نیز میباشند . اصولا هر چه دارو دارای اثرات قوی و سریع تر باشد به همان اندازه عارضه جانبی بیشتری را داراست . این عوارض به دلیل آنکه بر خلاف میل انسان است و به طور ناخواسته در کنار در کنار منافع این نوع داروها وارد بدن انسان میگردد عارضه جانبی نامیده می شود . تفسیر دیگر اینکه هر ماده دارای چندی اثر است که بضی برای ما اثرات مثبت و بعضی منفی می باشد و به همین دلیل تقریبا همه داروهای شیمایی دارای عوارض جانبی خوب یا بد هستند . بزرگترین مزیت داروهای شیمیایی تاثیر قوی و سریع آنهاست . در عوض بزرگترین عیب آنها نیز همان عوارض جانبی آنهاست که در بعضی موارد میتوانند خطرات جدی و غیر قابل برگشتی را ایجاد نماید . در واقع در عصر جدید ، مردم با دیدن تاثیر سریع بسیاری از داروهای شیمیایی در تسکین علائم و دردهای خود به سرعت فریفته این داروها شدند و به دلیل آونکه نسبت به عوارض جانبی این گونه داروهای بی اطلاع بودند کم کم ، گیاهان دارویی را به فراموشی سپردند .

داروهای گیاهای بر عکس داروهای شیمیایی حاوی تعداد بسیاری از ماده می باشند که همگی با سرشت و طبیعت وجود انسان سازگارند . همچنین در عصاره گیاهان ، گاهی تا بیش از هزار وجود دارد که بعضی مواد اصلی و بعضی فرعی می شابد وبسیاری از مواد فرعی در جلوگیری از عوارض جانبی مواد اصلی موثر اند . از طرفی دیگر بسیاری از این مواد آثار محافظت قلب ، کبد ، خنثی کننده رادیکال های آزاد ضد اکسیدان ، خنثی کننده سموم بدن و یا اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیستی مواد اصلی را دارا هستند از این رو با توجه به تعداد مواد و اثرات و مکانیسم های مخلتف داروهای گیاهی معمولا دارای سرعت کند ، عوارض کم و اثرات پایدار هستند باید به این مطلب نیز اشاره کرد که تنها عیب اشکال مایع داورهای گیاهی (قطره ها ) مزه آنهاست . قطره و شربت های شیمیایی با افزودن مواد شیمیایی خوشمزه دارای مزه مطلوب میشود در حالی که به قطره های گیاهی هیچ گونه ماده ای به عنوان خوشمزه کننده افزوده نمیشود زیرا ممکن است در پایداری و اثرات آنها تداخل نماید .

امروزه نمونه بارز تاثیر مخرب داروهای شیمیایی میتوان در حوزه روان درمانی مشاهده کرد . در واقع به عینه می بینیم که بشر امروز برای فرار از پریشانی ها و افسردگی های عصر جدید به استعمال داروهایی پناه اورده که برای او چیزی جز تخریب روح و روان لطیفش را در بر نداراد . و این در حالی است که برخی از گیاهان دارویی که از دیرباز در طب سنتی ایران تجویز می شده دارای چنان تاثیر شگفت انگیزی در درمان اینگونه بیماری ها دارد که علاوه بر تلطیف روح آرامش را برای فرد به ارمغان می آورد

تاریخ ثبت : 1395/10/18