عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشان

نام : تونر گلاب
کد : 4585

تونر گلاب برای پوست و مو

توضیحات :
خواص تونر
1) باعث پاکسازی پوست و باز کردن منافذ آن میشود و باعث کاهش خشکی و شادابی و جوانی پوست میشود.
2) باعث تسکین تحریک و سوزش و قرمزی پوست و بسته شدن منافذ پوست میشود.
3) پاک کننده طبیعی ارایش است.
4) باعث از بین بردن خشکی و وز و شوره موی سر میشود و باعث براق شدن و مرطوب شدن و تقویت ریشه و تسریع رشد موها میشود.
5) باعث آرامش چشم های خسته و کاهش پف زیر چشم میشود.
6) با اسپری کردن تونر و پخش شدن رایحه آن میتواند خلق و خوی انسان را بهبود ببخشد.
7) با اسپری کردن ان روی بالشت خواب بهتر را تجربه و از سردرد پیشگیری کنید.