عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشان


عرقیات گیاهی  ، گلاب کاشان  ، عرقیات


   شرکت فرآورده های گیاهی بهارستان در سال 1385 در زمینه تولید گلاب و عرقیات گیاهی شروع به فعالیت صنعتی و تولید عرقیات پاستوریزه نمود که در طی پیمودن نزدیک به یک ده  فعالیت صنعتی توانسته در زمینه تولید گلاب در بین دیگر رقبا حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد.
عرقیات گیاهی این شرکت از جمله اولین عرقیات ارگانیک موجود در کشور می باشد . این عرقیات پس از پاستوریزه شدن در بسته بندی بسیار شکیل عرضه شده و به دست مشتری می رسد .
و مسئولین کنترل کیفی شرکت  برای کل محصولات ، در زمینه  خواص عرقیات گیاهی  و کیفیت حداکثری آن تمرکز بیشتری گذاشته و همین نکته، دلیل اصلی بدون رقیب بودن شرکت بهارستان در بازار عرقیات گیاهی میباشد.  


گلاب قمصر داری خواص بسیار زیادی می باشد که از جمله مهمترین آن می توان به آرامش بخش بودن آن اشاره نمود . گلاب قمصر با نام گلاب کاشان هم در بازار شناخته می شود که معروف ترین نوع گلاب در کشور می باشد .


عرقیات گیاهی ، تولید کننده عرقیات گیاهی  خواص عرقیات گیاهی  گلاب کاشان  عرقیات گیاهی ، گلاب قمصر ،عرقیات گیاهی , گلاب کاشان ، گلاب قمصر ،عرقیات گیاهی , گلاب کاشان ، گلاب قمصر ،عرقیات گیاهی ،عرقیات گیاهی ،  

عرقیات گیاهی کاشانگلاب قمصرعرقیات گیاهیتولید کننده عرقیات گیاهیگلاب و عرقیات گیاهی

 گلاب و عرقیات گیاهیعرقیات گیاهی

شرکت گلاب بهارستان
اولین واحد تولید و بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی پاستوریزه (گرمادیده) واقع در شهر کاشان دارنده بیش از 75 نوع عرقیات گیاهی مفرد و ترکیبی (معجون)
دارنده استاندارد های بین المللی ISO 9001 : 2008 در سیستم مدیریت کیفیت  ISO 22000 : 2005 و HACCP در سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی از شرکت توف آلمان دارنده دو نشان استاندارد ملی و بیش از بیست نشان سیب سلامت و پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو